Installation view at Museu Etnològic i de Cultures del Món, 2024. 
© 2024 Agnes Essonti Luque